Güdül Ağzı

AYALAMA:Harman kaldırırken kullanılan araç.
ANASUR:Soy,kök.
ALO:Taş kırmada kullanılan çekiç.
AVUZ:İneğin doğurduktan sonraki koyu sütü.
AVLA:Çalıdan yapılmış çit.
ALACUK:Bağ4 evi.
ARİH:Hayranlık bildiren bir sözcük.
ARUK:Zayıf.
ABDESTLA:Lavabo.
AYA:Öyle değil mi?
ANNAÇ:Karşı yaka.
AKDAVAR:Keçi.
AĞNANMAK:Debelenmek,isteksiz iş yapmak.
AŞ.Çorba.
ABICA:Amca
AFATLI:Sinirli
BAKRAÇ:Soba kovası
BIDIK:Azıcık,bir parça .
BİGIRIK:Az.
BUNAR:Pınar,çeşme.
BEDDEK:Aniden.
BEYİNLEMEK: Çok korkmak.
BAY: Bari.
BÜRÇEK:Saç.
BİGIDIM:Birazcık.
BALIM:Yeğenim.
BOYUN BAĞI:Atkı,kaşkol.
BILDIR:Geçen yıl.
BAYAM:Taze badem.
BIDIRDAMAK:Konuşmak,gevezelik etmek.
BÖRTMEK:Pişirmek.
BIDIMALAK:Azıcık
BEĞER:Kerpiç duvarında kullanılan yatay kiriş.
BAKILDAK:Bitki tohumunu çevreleyen zar.
BEDÜK:Beceriksiz.
BEYLİK:İki uçlu büyük kazma.
BAKLA:Köpek tasması.
BEDEN:Tabak
BAYLIM:Bari.
BEZÜRME:Güdül ekmeği, gözleme.
BİKASTE:Bu kez de.
BUYLU:Kaldıraç.
BAKLA:Dişli köpek tasması.
BÜNELEK:Sığırlara musallat olan bir çeşit sinek.
BUYNUZLU:Kılıbık.
CIBIL:Sığ, derin olmayan su.
CİBİL:Göz çapağı.
CIBIR:Çıplak,yoksul
CİREET:İltihap.
CIRCIR: Fermuar.
CIZLAVUT:Lastik ayakkabı.
COKALAK:Tatlı.
CERGE:Güneş ve yağmurdan korunmak için dört direk üstüne kurulan yapı.
CİVİNDİREK:Ağaçların taze olan uç kısımları.
CİNGİL:Sümük.
CEREME: Ceza
CINNAK: Küçücük.
CÖMBE: Kurnaz.
CENEVÜM:Göğüs.
CIMGIMAK: Söz dinlemek.
CAMBAZ: Hayvan alışverişiyle uğraşan.
ÇÜKÜNDÜR: Pancar.
ÇARDAK: Salon.
ÇEVLÜK: Çöplük, yıkıntı.
ÇAKANOZ: Sansar.
ÇIĞSIK: Bayat.
ÇIKI: Bohça.
ÇOMÇA: Su kabı.
ÇÖĞETMEK: Zehirli, sivri uçlu odun parçası.
ÇİNEVÜR: Kalburun büyüğü.
ÇÖNE: Çobanın yardımcısı.
ÇÖNMEK: Oturmak.
ÇİTEN:Buzağaların konulduğu tahtadan yapılmış yer.
ÇEPEL: Kötü, pis, gıcık insan.
ÇIKLA: Katıksız.
ÇELEBAĞ: Kayınbirader.
ÇİMMEK: Yıkanmak.
ÇÖTE: Küçük çapa.
ÇİNTİ: Yağ koymaya yarayan kap.
ÇÖMÇEME:Testi.
ÇEKEL: Çamur kazımaya yarayan alet.
ÇARŞAK: Düz taş.
ÇATALCA: Üzerinde ekmek  pişirilen araç.
ÇİTİL: Bazı bitkilerin küçük dalı.
ÇEKELEZ: Sincap.
ÇİĞİT: Pamuk tohumu.
ÇEYİL: İri taşlı kum.
ÇEPİÇ: Bir yaşına girmiş dişi davar.
ÇİLTE: Semere bağlı urgan.
ÇEVRE: Mendil.
ÇÖTEL: Kavrulmuş nohut.
ÇEREZ: Kurumuş dut.
ÇÖĞTEN: Çatı uçlarına yağmur suyu için konulan tahta kanal.
ÇIĞSIMAK: Nemlenmek.
ÇEKİ: Kafaya bağlanan işlenmiş yemeni.
DENEBAKLA: Kuru fasulye.
DOMDİ:Bidon.
DANDİRİ: Şalvar.
DELÜKLÜ:Süzgeç.
DİDMEK: Küçük parçalara ayırmak.
DÖGEÇ: İçinde sarımsak ezilen alet.
DÜĞLEK: İri kavun
DIMDIMYAĞI: Sıvı yağ.
DÖLLEME:Tahtadan yapılmış, buzağı konan yer.
DÜRÜ: Çeyiz.
DUNNA: Çatıya çıkılan kapı.
DİRİMİK:Yaşayabilecek kadar, azıcık yemek
DALBIZLAMAK:İncelemek
DÖKÜT:Döküntü, öteberi
DÖMBEK:Darbuka
DON:Pantolon
DEMİSTE:Çatı ile tavan arası.
EREZE:Kapı kilitleme aleti.
EREZLEMEK:Kilitlemek.
ECCÜK:Azıcık
EYSİRAN:Hamur kesmeye ve kazımaya yarayan demir alet.
ENÜK:Erkek köpek.
EYSERİ:Çivi.
ELLEK:Hareketli,göz açık
ENERİNE:İnan ki
EVMEK:Sabırsızlanmak
EZME:Salça
EMENMEK:Yürümeye çalışmak.
EŞME:Kaynak su
EKE:Çok bilmiş
EBEM BULGURU:İri taneli dolu
EŞKERE:Açıkça.
EYSİ:Sönmüş odun
EZYA:Pil
EYREN:Çayda, derelerde oluşan derin yerler
EDÜK:Ayakkabı.
EVEYÜK:Sırt kemiği
FİLKE:Musluk
FİSTAN:Elbise
FENGİRE:Yün eğiren alet
FİLÇİK:Kök, parça ,dağınık.
FILDIRAK:Hareketli,çok hareket eden kişi.
GAREVLE:Ayakkabı
GULÜ:Hindi
GÖDE:Güvercin
GELİBATU:Geliyor
GAYKILMAK:Yayılarak oturmak
BILDIRDAMAK:Koşmak
GOYUÇMAK:Koyu ayran
GÖK:Yeşil
GÜĞÜM:Su kabı, testi
GELÜK:Bağ evi
GÜNÜLEMEK:Kıskanmak
GAK:Meyve kurusu
GÖĞLEZ:Köpek yavrusu
GODUK:Kocaya giden kadının yanında yanında götürdüğü çocuk
GAKAÇ:Kuru et
GAVULLEŞMEK:Anlaşmak
GAVLU:Kadınların kullandığı bir çeşit baş örtüsü.
GAYZ:Kız
GINGANMAK:Sevinmek
GIDIL GIDIL:Küçük küçük
GOV SATMAK:Dedikodu etmek
GÜNEŞÜR:Ayçiçeği
GOYUK GOYUK:İçin için
GUMPİR:Patates
GEM:Galiba
GEVEN:Dikenli ot
GIYPAŞ: Eğri
GÖCE:Ekin
GAYDE.Çalım, naz
GAY-GAYLİ-GAYLİM:Artık
GİRE:Cuma günü
GUPA:Bardak
GAYMA:Para
GADAK:Mıh,çivi
GAVUT:Leblebi tozu
GALET SAYMAK:Kötü söz söylemek
GİRE:Pazar
GALGIMAK:Koşmak
GAYGANA:Omlet
GÜYA:Damat
GOCADON:Şalvar
GÜNEŞKİ:Ayçiçeği
GINDI:Köpek yavrusu
GAZAK:Tek başına yaşayan erkek keklik
GÖN:Deri
GIRNA:Terbiyesiz adam
GABAMA:Kalın entari
GONDUMA:Büyük baş örtü
GALEZ:Yere dökülmüş yaprak
GÖMBE:Küle gömülerek yapılan bir çeşit pasta
GOCACUK:Semerlerdeki eğri demir
GÜDÜK:Kısa
GEDÜK:Çalıdan yapılmış kapı
GIBALI:Durum, şekil, biçim
GÖLLE:Ekin ve fiğ gibi yiyeceklerin kaynamış hali
GAVUT:Tek memeli keçi
GÖCE:İri ekin tanesi
GUŞENE:Küçük tencere
GÖĞERMEK:Morarmak.
GABALAMAK: Tarlanın otunu ayıklamak.
GABATLAMAK: Yumurta tatlısı.
GICIR: Şımarık.
GÜME:Siper.
GUNU:Kedi yavrusu.
GURKUŞU: Sığırcık kuşu.
HACIMURAT: Baykuş.
HEDİME: Fatma.
HUSA:Kaygı.
HODULA: Arpa unundan, külde pişirilen pasta.
HEVEK:Kış için, tavanlara asılan kavun,üzüm
HELÜK:Ufak taş,çakıl
HEYY:Yamaç bağlarda, toprak kaymasın diye yapılan duvar
HODUL:Herkesi kıran, saygısız kimse
HÖŞMERİM:Bir çeşit tatlı
HALKA:Küle gömülerek yapılan simit şeklindeki pasta
HAVDAN:Büyük kuyu
HASSİN:Hasan Hüseyin
HERENİ:Kazan,büyükçe kap
HELKE:Kova, bakraç
HELEP:Kuru patlıcan dolması;kuru biber
HEÇ OLMAK:Boşa gitmek
HACET:Takat,güç
HUMAYIL:Bir çeşit bez
HELLİMOŞ:Vücudun rahatsızlığı,kırgınlık
HACANA:Laf taşıyan,dedikoducu
HESTE:Pay
HÖLDÜRDEK:Kaba davranışlı kişi
HARAN:Geniş
HATIL:Biçilmiş ağaç, kiriş
ICCAK:Sıcak
ILIBADAN:Rafadan yumurta
IZGAR:Cimri
İMİK:Boğaz
İŞİ:Şey
İSİİN:Hüseyin
İLENÇ:Beddua
İLENMEK:Beddua etmek
İLİNGÜR:Sirke
KELEM:Lahana
KEYGÜR:Büyük kepçe,süzgeç
KÖSÜRE:Balta, bıçak gibi şeyleri bilmeye yarayan alet
KÜSKÜ:Demirden yapılan kaldıraç
KENEPİR:Elek
KÖPEN:Eskimiş bezlerden yapılan döşek gibi kalın şey
KIKLIK:Koyun ve keçileri tıraş etmeye yarayan makas
KAHYA:Ateş karıştırmada kullanılan demir çubuk
KİŞELEMEK:Kovalamak
KÖSMEK:Yere yıkmak
KAŞ:Toprak, çatı
KÜLÇE:Ekmek kırıntısı
KURSAKSIZ:Düşüncesiz
KÜT:Kötürüm
KERÇ ETMEK:Darılmak
KALAN:Artık
KUŞAT:Kemer,kayış
KABATLAMA:Hamur tatlısı
KEŞ:Torba yoğurdundan yapılan bir çeşit yiyecek
KATIK:Çallı yoğurttan yapılan bir çeşit yemek
KÜLTELEMEK:Devirmek
KÜŞENE:Bakır tencere
KIRTIK:Süslü
KEŞÜR:Havuç
KIMIK:Ufak tefek
KEMRE:Tezek
KESEK:Toprak
KEPİLDEMEK:Gözde oluşan tik
KEPERİM:Beceriksiz
KEPERMEK:Çürümeye yüz tutmak
KÜPEN:Yanık çapıt kokusu
KÜMÜK:Kambur
MERŞÜN:Deri
MEH: Al “Almaktan emir kipi”
MAŞRAPA:Demir bardak
MÜRDÜK:Bir çeşit fiğ
MUCUR:Ölçü birimi, şiniğin küçüğü
MUMBAR:Sucuk
MALAK HAMURU:Bir çeşit tatlı
MALAK:Manda yavrusu
MAHRAMA:Havlu
MAYIS:Hayvanın dışkısı
MİNTAN:Gömlek
MIGIR:Kısa boylu
MUZULA:İnme,felç
MAHANA:Bahane
MADIMAK:Ağır kanlı, hareketsiz
MIHLAMA:Soğan kavurması
MÜCÜRE:Çekmece
MÜŞ:Kolonya
MIRIK:Balçık,çamur
MUSMUL:Eti yenen hayvan
MISMIL:Büsbütün,tamamen
MISSANDARE:Yüklük
MANTI:Yaprak dolması
MAVRAK:Leblebi yapan alet
MESEDEK:Ağaç kiriş
MALHASAN:Baykuş
NAMAZLA:Seccade
OMCA:Bağ asması
OKLAÇ:Oklava
OÇEK:Hoşt
ÖZET:Birden,ansızın
ÖCÜT:Borç
ÖRÜK:Hayvan bağlanan kazık
ÖRENE:Yıkılmış ev
ÖZEÇ:Hevesli, titiz
PAPAZ:Erkek,hindi
PİSLEÇ:Ekmek pişirirken, ekmeği çevirmeye yarayan demir
PATLANGUÇ:Bir çeşit ağaç.
POTUK:Ayı yavrusu
PALDUN:Semeri eşeğe bağlayan kayış
PALA:Yatak
PALISGA:Kemer
PELTE:Muhallebi
PAPARA:Ekmek, yağ ve yoğurttan oluşan bir çeşit yemek
PITLATMAK:Düğmeye basarak kapatmak
PURÇ:Ağaçlarda yaşayan asalak bitki
SERGEN:Raf
SINDI:Makas
SEYİS:Erkek keçi
SAKAR:Batıdan esen soğuk rüzgar
SÖBE:Yassı, oval
SAPALAÇ:Sakar insan
SIRNAŞMAK:Sataşmak
SEK:Düzenli yığılmış odun kümesi
SULGUÇ:Kavurma
SÜRGÜÇ:Bulaşık bezi;kilit,sürme
SOKU:Dibek taşı
SIKLAT:Hızlı, çabuk.
SOĞUK KUYU: Lastik ayakkabı.
SIKRA:Cimri.
SAPLICAN: Karın ağrısı, sancı.
SİNİRSEK: Nemli eşya.
SADALAMAK: Üstüne düşmek, inatlaşmak.
SIRÇA: Küçük tabak.
SERGENGEZEN: Fare.
SEKİ: Sedir, tahta oturmak.
SEĞİRTMEK: Koşmak.
SÜNDÜK: Her gördüğünü isteyen.
SALIM: Nezle.
SUVAT: Su kaynağı.
SAPLI: Büyük cezbe.
SOĞUKKUŞU: Baykuş.
SİYMEK: İşemek.
SARPIN: Ekin konulan yer.
ŞAPLAMA:Tokat, şamar
ŞİŞEK:Kuzulamamış koyun
ŞİRE:Üzüm suyu
ŞİNİK:Bir ölçü birimi
ŞERÜK:Eşeğin semerine bağlı urgan
ŞAPLAK:Şibit, bir çeşit yufka tatlısı
ŞİBİT:Yufkadan yapılan tatlı
ŞILGINYAĞ:Sıvı yağ
ŞAVGU:Yansıma,şavk
ŞARPA:Eşarp
TUMMAN:Pantolon
TENTENE:Dantel
TOMRA:Kir
TEMŞİT:Sahur
TURFAN:Yayık
TOKTOKU:Testi;tahta terlik
TEZGİRE:Sepet
TAŞIRA:Tuvalet
TEMEK:Tavukların eve girdiği delik
TONUŞAK:Yüzü gülmeyen
TULKUMAK:Çürümek,ezilmek
TORÇ:Sınır taşı
TOKYA:Terlik.
TOKAÇ:Çamaşır dövmeye yarayan sopa
TOKUR:Kısa,şişman
TONUŞMAK:Surat asmak
TARA:Bir çeşit küçük balta
TAKAZA:Çocukların karın ağrısı
TELLİK:Bir çeşit takke
TELEME:Küçük dal
TULUK:Avurt;köşe
ULAŞMAK:Evlenmek
URBA:Elbise
UZ:Dikkatli,yavaş
USKUT:Yavaş
UD:Utanma duygusu ar
ÜNLEMEK:Seslenmek
ÜÇGÜL:Yabani gonca
VELENSE:Battaniye
YEDEK:Koyunlara takılan çıngırak
YANNAMAK:Ağaç kabuğunu baltayla sıyırmak
YILTAR:Semere bağlı urgan
YUNMAK:Yıkanmak
YANŞAK:Geveze
YASLAÇ:Hamur açılan tabla
YANBAL:Topal
YALLI:Yemeği çok seven
YANDAKLI:Kendini beğenmiş
YEKRE:Pamuğun kabarmasını sağlayan alet
YOKA:İnce,yufka
YALAKA:Terbiyesiz, serseri
YANTİRİ:Akıllı,uyanık,kurnaz
YENCE:Hafif
YENCECÜK:Aceleci
ZEREM:Galiba,zaten
ZELLET:Lezzet
ZEVLE:Öküzlerin boynuna takılan ve kağnı çekmeye yarayan alet
ZAHAN:Tabak
ZİNİZOT:Başıboş
ZUNNUK:Tavukların eve girmesi için açılan delik
ZAR:Köpek
ZİRAVUT:Uzun boylu,iri yapılı
ZİNİ:Büyük tepsi
ZOBARİ:Vücudu fazlaca gelişmiş çocuk
ZALDIRDAMAK:Çok hızlı yürümek
Reklamlar

Güdül Ağzı” üzerine 3 yorum

  1. acayip Sözler Merakım VARDIR her zaman böyle şeylere sevdimm ama isteğim yok öğrenmeye…Yine de Anlaşılmasada güzel ve şaşırtıcı bir dil (yorgun)

  2. Bir Gudullu genc olarak cocuklugumuzda bu kelimelerin cogunu buyuklerimizden duyup bir kismini da kullanarak buyudukten sonra, bu kelimeleri yillar sonra tekrar gorup hatirlayinca icim ciz etti….Hayatin ne kadar hizli akip insani bir sel misali alip goturdugunu farkettim….tesekkurler

  3. BENDE BİR GÜDÜLLÜ OLARAK VEDE BİR KÖLÜSÜ
    GERÇEKTEN BİZİM YÖREMİZİN ŞİVELERİNİN BİR
    SİTEDE VEYA BAŞKA BİR YERDE KULLANILMASI İNSANA TAAAKİ COCUKLUĞUNU HATIRLATIYOR. TŞK. SALİHLER,den cemil .

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s